Кафедри будівельного факультету

Студентський науковий гурток «СТАЛЕБЕТОН»

Останнє оновлення: Понеділок, 02 вересня 2019, 07:47

Студентський науковий гурток «СТАЛЕБЕТОН»

На кафедрі «Будівельна механіка та гідравліка» працює науковий гурток «СТАЛЕБЕТОН» як добровільне об'єднання студентів і аспірантів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності.

В роботі наукового гуртка приймають участь аспіранти кафедри БМГ, а також студенти будівельного та механіко-енергетичного факультетів.

У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості, органічного зв'язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

Керівник гурткаГалагуря Євгеній Іванович, к.т.н., доцент.

Мета діяльності наукового гуртка – виховання у його членів навичок наукової роботи та застосування їх у самостійній науково-дослідній діяльності; а також виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів.

Основними завданнями гуртка є:

 • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи;
 • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 • розвиток наукового мислення, розширення кругозору та ерудиції;
 • поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення;
 • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
 • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, спеціалізованих виставок та форумів.

Студенти і аспіранти наукового гуртка приймають участь:

 • в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
 • у Міжнародних конкурсах науково-дослідних робіт (проектів);
 • в І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади з опору матеріалів;
 • у спеціалізованих виставках, круглих столах, форумах, майстер-класах;
 • в ДНЯХ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ студентських наукових гуртків кафедр на базі Українського державного університету залізничного транспорту.

Тематика проблемних груп

Проблемна група

Перспективи застосування фібробетону в сталебетонних конструкціях

Керівник проблемної групи – Галагуря Євгеній Іванович, к.т.н., доцент

Сучасне будівництво нерозривно пов'язане із завданнями, що мають відношення до підвищення ефективності будівельного виробництва, зниження вартості і трудомісткості технологічних процесів, економному використанню матеріальних і енергетичних ресурсів, застосування нових прогресивних матеріалів.

Дисперсно-армовані бетони є одним з перспективних конструкційних матеріалів. Вони являють собою одну з різновидів великого класу композитних матеріалів, які в даний час все більш широко застосовуються в різних галузях промисловості. Дисперсне армування здійснюється волокнами-фібрами, рівномірно розосереджується в обсязі бетонної матриці. Для цього використовуються різні види металевих і неметалевих волокон мінерального або органічного походження. Дана робота розглядає застосування сталевої та базальтової фібри для дрібнозернистого бетону.

Проблемна група

Сучасні технології хімічного закріплення ґрунтів

Керівник проблемної групи – Павлюченков Михайло Васильович, к.т.н., ст. викладач

Як один з видів виробництва будівельних робіт закріплення ґрунтів в загальному вигляді являє собою цілеспрямоване штучне перетворення будівельних властивостей ґрунтів за допомогою їх хімічної або фізико-хімічної обробки, із застосуванням відповідних технологій. Існуючі розроблені хімічні способи закріплення дуже ефективні для поліпшення властивостей ґрунтів під фундаменти існуючих будівель.

Тематика проблемної групи поширюється на ін'єкційне хімічне закріплення, коли реагенти у вигляді розчинів вводяться в ґрунти без порушення їх природного складання нагнітанням під тиском. При цьому в переважній більшості випадків забезпечується незворотність і довговічність придбаних ґрунтами властивостей. Закріпленням досягається також значне підвищення несучої здатності, міцності і стійкості всіх видів ґрунтів, з одночасним забезпеченням їх водостійкості, що відкриває великі можливості для практичного застосування цих способів при будівництві в слабких ґрунтах.

Кафедра має великий досвід наукового супроводу проектів з хімічного закріплення ґрунтів основ і є лідером в Харкові за кількістю технічних обстежень ґрунтів після хімічного закріплення. Саме тому тематика даної проблемної групи має велику популярність серед студентів.

Проблемна група

Сучасні технології чисельного аналізу та розрахунку конструкцій

Керівник проблемної групи – Лобяк Олексій Вікторович, к.т.н., доцент

Основним видом діяльності проблемної групи є комплексний аналіз будівель і споруд на всіх стадіях проектування, заснований на сучасних комп'ютерних технологіях і широкому спектрі взаємопов'язаних розрахунково-дослідних систем.

Сьогодні будь-який проектувальник розуміє, що для досягнення надійності та довговічності споруд необхідно використовувати не тільки загальноприйняті будівельні норми і правила, а й передові методики розрахунків. Разом з тим, наявність відповідних програм не гарантує виключення помилок, – успіх досягається поєднанням високої кваліфікації інженера-розраховувача і застосуванням сучасного програмного забезпечення. Тому отримання теоретичних знань і практичних навичок в оволодінні комп'ютерними програмами будівельного напрямку має велике значення для підготовки сучасного інженера.

На сьогоднішній день, при проектуванні і розрахунку будівельних конструкцій, широко використовуються програмно-обчислювальні комплекси інженерного аналізу в основі яких полягає метод скінчених елементів. Однією з найбільш популярних програм інженерного аналізу, є ЛІРА-САПР, яка реалізує технологію інформаційного моделювання будівель та споруд (BIM).

Кафедра має в своєму розпорядженні ліцензійне програмне забезпечення, комп'ютерний клас, аудиторії з сучасними мультимедійними технологіями, багатий досвід практичної діяльності, що забезпечує абсолютну репутацію даного напрямку підготовки студентів і аспірантів.

Досягнення учасників студентського наукового гуртка «СТАЛЕБЕТОН»

Студенти наукового гуртка та молоді науковці кафедри будівельної механіки та гідравліки продовжують демонструвати результати своїх досліджень на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях та конкурсах.

Вітаємо молодих науковців і бажаємо не зупинятися на досягнутому!

31 січня 2019 р. в Національному авіаційному університеті відбувся фінал Х Міжнародного конкурсу наукових робіт «Комп'ютерні технології проектування конструкцій будівель і споруд». Конкурсна комісія відібрала 6 кращих робіт, автори яких виступили з доповідями в фіналі конкурсу. За підсумками конкурсу було прийнято рішення присудити два перших, два других і одне третє місце. Перше місце отримала аспірантка кафедри, учасник наукового гуртка Дериземля Світлана Володимирівна. Приз: «ЛИРА САПР Pro 2018». Тема роботи: Моделювання роботи портального крану з опорним мостом на сейсмічні впливи.

23 травня 2018 року благодійний Фонд Бориса Колеснікова підвів підсумки всеукраїнського освітнього проекту «Залізничник 2018», який він ініціював для талановитої української молоді. На урочистій прес-конференції в Києві були оголошені імена переможців конкурсу. Серед переможців – учасник нашого наукового гуртка Кузнецов Владислав Андрійович. Переможці конкурсу відвідали виставку InnoTrans-2018 з 19 по 21 вересня. На виставці молоді фахівці познайомилися з досягненнями галузі, які є в світі на сьогоднішній день - найсучасніші швидкісні потяги, пасажирські і вантажні вагони від гігантів Alstom, Pendolino, Bombardier Transportation GmbH, Siemens AG, PESA Bydgoszcz, Škoda Transportation, Hyundai Motor Company і багато інше.

У листопаді 2018 року члени гуртка прийняли участь у 7-ій міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті».

19 листопада 2018 результати роботи проблемної групи «Перспективи застосування фібробетону в сталебетонних конструкціях» доповідалися на 80-ій студентській науковій конференції університету. Робота отримала рекомендації щодо участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Традиційно студенти наукового гуртка є учасниками спеціалізованих виставок, на яких мають можливість продемонструвати власні розробки, ознайомитися з новими будівельними технологіями і матеріалами.

Документи для ознайомлення:

Положення про науковий гурток «Сталебетон»
План роботи наукового гуртка «Сталебетон» на 2019/2020 навчальний рік
Звіт про роботу наукового гуртка «Сталебетон» на 2018/2019 навчальний рік