Кафедри будівельного факультету

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 11 червня 2019, 07:51

Історія сучасної кафедри «Будівельна механіка та гідравліка» бере початок у 1934 р. – саме тоді було створено кафедру «Будівельна механіка». Спочатку вона входила до складу механічного факультету, а з 1945 р. увійшла до складу будівельного факультету.

Першим завідувачем було призначено професора Столярова Якова Васильовича (1934 – 1938).

Столяров Яков Васильович

проф. Столяров Я.В.

У 1902 р. закінчив Харківський технологічний інститут.

З 1904 р. - викладач Харківського технологічного інституту.

З 1930 р. – завідувач кафедри залізобетонних конструкцій в Харківському інженерно-будівельному інституті, керував Українським науково-дослідним інститутом споруд.

1934 – 1938 рр. – завідувач кафедри «Будівельна механіка» Харківського інституту інженерів транспорту.

Автор більш ніж 150 наукових праць з будівельної механіки, опору матеріалів, теорії машин, теорії залізобетону, в тому числі трьох підручників.

У 1938 – 1941 та 1946 – 1951 рр. кафедру «Будівельна механіка» очолював професор Раківненко Микола Степанович. З 1941 по 1946 рр. завідувачем кафедри був доцент Глаговський Володимир Костянтинович.

Раківненко Микола Степанович

проф. Раківненко М.С.

У 1926 р. закінчив Харківський технологічний інститут, одержав кваліфікацію інженера-будівельника.

У 1932 р. закінчив аспірантуру при Харківському технологічному інституті.

З 1935 р. – доцент кафедри «Будівельна механіка» Харківського інституту інженерів транспорту.

У 1937 р. захистив кандидатську дисертацію.

У 1939 р. йому присвоєно вчене звання професора.

1938 – 1941 рр., 1946 – 1951 рр. – завідувач кафедри «Будівельна механіка» Харківського інституту інженерів транспорту.

Основний напрямок наукових досліджень – динамічні розрахунки конструкцій. Автор 15 наукових праць.

Глаговський В.К.

доц. Глаговський В.К.

Народився у 1892 р.

У 1913 р. закінчив математичний факультет Новоросійського університету.

З 1914 до 1917 рр. навчався в Петроградському технологічному інституті.

У 1924 р. працював інспектором з профтехнічної освіти при відділі просвітництва Південної залізниці.

З 1926 по 1932 рр. читав лекції з теоретичної механіки і опору матеріалів на Вищих технічних курсах НКПС.

З 1932 р. – викладач Харківського інституту інженерів транспорту.

1940 р – кандидат технічних наук, 1941 р. – доцент.

1941–1946 рр. – завідувач кафедри «Будівельна механіка».

В.К. Глаговський є автором підручника з опору матеріалів, опублікував ряд наукових статей.

У 1944 р. було організовано кафедру «Гідравліка та водопостачання», яка невдовзі теж увійшла до складу будівельного факультету. Завідувачем кафедри з моменту її створення і до 1972 р. був відомий вчений-гідротехнік, доктор технічних наук, професор Угінчус Олександр Антонович.

Угінчус Олександр Антонович

д.т.н, професор
Угінчус О.А.

Народився у 1899 році.

У 1925 р. закінчив Ленінградський політехнічний інститут.

У 1925 - 1933 рр. - викладач гідравліки Ленінградського політехнічного інституту та Ленінградського гідротехнічного інституту.

У 1929 - 1930 рр. працює на будівництві Ульянівської гідростанції, а з 1933 до 1937 р. працює на будівництві каналу «Москва-Волга».

З 1937 до 1941 р. – завідувач кафедри гідротехнічних споруд Омського сільськогосподарського інституту.

1940 р. - доктор технічних наук, професор.

З 1944 до 1972 р. - завідувач кафедри «Гідравліка та водопостачання» Харківського інституту інженерів транспорту.

Автор 50 наукових праць, у тому числі п’яти підручників і восьми монографій. Підготував 30 кандидатів і двох докторів технічних наук.

У 1951 – 1973 рр. завідувачем кафедри «Будівельна механіка» був відомий вчений д.т.н., професор Виноградов Олексій Іванович. Його наступниками на цій посаді були к.т.н., доцент Кітов Юрій Петрович (1973 – 1983 рр.) та к.т.н., доцент Андрієвський Володимир Григорович (1983 – 1990 рр.).

Виноградов О.І.

д.т.н, професор
Виноградов О.І.

Народився у 1912 р.

У 1930 – 1935 рр. навчався в Московському інституті інженерів шляхів сполучення.

У 1935 – 1941 рр. працював в Центральному науково-дослідному інституті шляхів сполучення НКШС. З 1941 до 1945 р. – в апараті Головного управління військово-відбудовних робіт.

1943 р – кандидат технічних наук.

1950 р. – доктор технічних наук.

У 1951 – 1973 рр. завідувач кафедри «Будівельна механіка», професор Харківського інституту інженерів транспорту.

У 1973 – 1974 рр. науковий консультант Центрального науково-дослідного інституту будівельних конструкцій ім. Кучеренка.

Автор понад 60 статей та двох монографій. Підготував 27 кандидатів наук.

Кітов Ю.П.

к.т.н, професор
Кітов Ю.П.

Народився у 1925 р.

У 1943 р., захищаючи країну від німецько-фашистських загарбників, був тяжко поранений.

У 1945 - 1950 рр. студент будівельного факультету Харківського інституту інженерів транспорту.

У 1950 – 1956 рр. – інженер відділу мостів інституту «Харгіпротранс».

З 1956 до 1962 р. – асистент, аспірант кафедри «Будівельна механіка».

1964 р. – кандидат технічних наук, 1966 р. – доцент.

З 1973 до 1983 р. - завідувач кафедри «Будівельна механіка».

У 2004 р. присвоєно вчене звання професора.

3 1983 до 2010 р. – доцент, професор кафедри «Будівельна механіка та гідравліка» Української державної академії залізничного транспорту.

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі п’яти підручників. Фахівець в галузі розрахунку та оптимального проектування мостів і конструкцій з регулюванням зусиль.

Андрієвський В.Г.

к.т.н, доцент
Андрієвський В.Г.

Народився у 1928 р.

У 1949 - 1954 рр. навчався на механічному факультеті Харківського інституту інженерів транспорту.

У 1954 - 1957 рр. – працював в тепловозному депо станції Баскунчак Приволзької залізниці.

З 1957 р. – на викладацькій роботі в Харківському інституті інженерів транспорту.

1963 р. – кандидат технічних наук, 1965 р. – доцент.

3 1983 до 1990 р. - завідувач кафедри «Будівельна механіка».

З 1990 до 1999 - доцент кафедри «Будівельна механіка та гідравліка» Української державної академії залізничного транспорту.

Автор 45 наукових статей та монографії, двох патентів та 15 авторських свідоцтв. Основний напрямок наукових досліджень – створення сепараторів із склополіамідних матеріалів для роликопідшипників.

Склад кафедри у 1953 році

Склад кафедри у 1953 році: лаб. Пасько Є.Ф., доц. Васильєв В.Г., доц. Бєлякова Н.О.,
доц. Андрієвський В.Г., доц. Раківненко М.С., зав. лаб. Крузін Г.Д., доц. Жирьонкін Г.М.,
асист. Бендюг Д.К., зав.каф. проф. Виноградов О.І., асист. Ісіков В.М., доц. Півнєв Ф.О,
асист. Григор’єва Л.Р., доц. Семененко Я.П., асист. Кітов Ю.П., доц. Фесік С.П.,
асист. Брадул- Кирилов Б.Г.

У 1972 р. кафедру «Гідравліка та водопостачання» об’єднано з кафедрою «Геодезія». Кафедра отримала назву «Геодезія, гідравліка та водопостачання». Завідувачем кафедри призначено к.т.н., доцента Щербину Юрія Васильовича.

Щербина Юрій Васильович

к.т.н, доцент
Щербина Ю.В.

Народився у 1928 р.

З 1953 до 1956 р. – студент будівельного факультету Харківського інституту інженерів транспорту.

З 1956 по 1964 р. – дорожній майстер, начальник відділу колії, будівель та споруд Кременчуцького відділення Південної залізниці, заступник ПЧ-156 ст. Куп’янськ-Вузлова.

1968 р. – кандидат технічних наук, 1969 р. – доцент.

В 1964 – 1973 рр. – асистент, доцент кафедри «Вишукування, проектування і будівництво залізниць» Харківського інституту інженерів транспорту.

В 1973 – 1977 рр. – завідувач кафедри «Геодезія, гідравліка та водопостачання» Харківського інституту інженерів транспорту.

В 1977 – 1988 рр. – завідувач кафедри «Інженерна геодезія» Харківського інституту інженерів транспорту.

В 1988 – 1994 рр. – доцент кафедри «Вишукування, проектування і будівництво залізниць» Харківської державної академії залізничного транспорту.

З 1994 по 2008 р. – доцент кафедри «Колія та колійне господарство» Української державної академії залізничного транспорту.

Автор більше 100 наукових праць. Фахівець у галузі геодезичних вишукувань.

У 1977 р. кафедру «Гідравліка та водопостачання» очолив д.т.н., професор Ярхо Олександр Абрамович.

Ярхо Олександр Абрамович

д.т.н, професор
Ярхо О.А.

Народився у 1920 р.

У 1938 – 1941 рр. студент літакобудівельного факультету Харківського авіаційного інституту.

З 1942 до 1945 р. курсант Військово – повітряної інженерної академії ім. Жуковського.

1949 р. – кандидат технічних наук.

1973 р. – доктор технічних наук.

У 1961 – 1975 рр. - викладач Харківського вищого військового командного училища ім. Крилова і Харківського авіаційно-технічного училища.

У 1977 – 1989 рр. – завідувач кафедри «Гідравліка та водопостачання» Харківського інституту інженерів транспорту.

У 1989 – 1992 рр. – професор кафедри «Будівельна механіка та гідравліка» Української державної академії залізничного транспорту.

У 1992 – 2008 рр. – професор кафедри «Теплотехніка та теплові двигуни» Української державної академії залізничного транспорту.

Автор 90 наукових праць та однієї монографії, чотирьох навчальних посібників, має три авторських свідоцтва. Коло наукових інтересів – механіка рідин та газу.

Склад кафедри у 1987р.

Склад кафедри у 1987 році: учб. майстер Кобєлєв М.П., к.т.н., доц. Неронова Л.П., зав.каф. д.т.н., проф. Ярхо О.А., інж. Павленко Р.Г., ст. викл. Ляшенко О.Л., с.н.с. Глушков Ю.О., лаборант Хайров О.М., асист. Борщов В.А., зав. лаб. Конорєв О.О.

У 1989 р. до кафедри «Будівельна механіка» було приєднано кафедру «Гідравліка та водопостачання». Об’єднана кафедра одержала назву «Будівельна механіка та гідравліка».

Склад кафедри у 1989р.

Склад кафедри у 1989 р.: доц. Чирков Я.В., с.н.с. Гайдамака А.В., доц. Андрієвський В.Г., доц. Черненко М.Г., доц. Фесік С.П., проф. Ярхо О.А., асист. Коновалова Г.В., асист. Борщов В.А., ст. лаб. Павленко Р.Г., доц. Неронова Л.П., ст. викл. Лисих А.М., ст. викл. Ляшенко О.Л.,
н.с. Мірошніченко В.А., доц. Кітов Ю.П., ст. викл. Красюк О.Г.

У 1990 р. кафедру «Будівельна механіка та гідравліка» очолив видатний вчений д.т.н., професор Чихладзе Едуард Давидович.

Чихладзе Едуард Давидович

д.т.н, професор
Чихладзе Е.Д.

Народився у 1938 р.

У 1960 р. - закінчив будівельний факультет Харківського інституту інженерів транспорту.

У 1960 - 1965 рр. – інженер інституту «Гідропроект ім. С.Я. Жука».

У 1965 - 1968 рр. – аспірант кафедри залізобетонних конструкцій Харківського інженерно-будівельного інституту.

1969 р. – кандидат технічних наук.

У 1969 - 1990 рр. – доцент, потім професор кафедри будівельної механіки Харківського автомобільно-дорожнього інституту.

1985 р. – доктор технічних наук.

З 1990 до 2011 р. – завідувач кафедри «Будівельна механіка та гідравліка» Української державної академії залізничного транспорту.

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі восьми підручників. Основні напрямки наукових досліджень – розробка теорії розрахунка сталебетонних конструкцій та рішення проблеми вогнестійкості конструкцій.

Підготував 25 кандидатів та 2 докторів технічних наук.

Склад кафедри у 1998р.

Склад кафедри у 1998 р.: зав. лаб. Романенко В.В., ст. викл. Красюк О.Г., доц. Андрієвський В.Г., асист. Кобзєва О.М., доц. Неронова Л.П., доц. Глазунов Ю.В., ст. викл. Лисих А.М., доц. Черненко М.Г., зав.каф. проф. Чихладзе Е.Д., асист. Веревічева М.А., ст. лаб. Павленко Р.Г., доц. Чуменко С.М., зав. лаб. Глушков Ю.О., ст. викл. Ляшенко О.Л., асист. Петров А.М., доц. Кітов Ю.П., доц. Борщов В.А., аспір. Берестянська С.Ю., аспір. Лобяк О.В., асист. Ватуля Г.Л.

У 2011 р. кафедру «Будівельна механіка та гідравліка" очолив  к.т.н., доцент Ватуля Гліб Леонідович.

Ватуля Г.Л.

д.т.н, професор
Ватуля Г.Л.

Народився у 1972 р.

У 1994 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю "Будівництво залізниць, колія та колійне господарство".

1994 - 1997 рр. - аспірант кафедри будівельної механіки.

1999 р. - кандидат технічних наук.

1997 - 2011 рр. – асистент, потім доцент кафедри будівельної механіки та гідравліки.

2011 - 2017 рр. - завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки.

2016 р. – доктор технічних наук.

2017 р – по теперішній час – професор кафедри "Будівельна механіка та гідравліка" Українського державного університету залізничного транспорту.

Автор 120 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 8 патентів. Напрямок наукової діяльності: оптимальне проектування сталебетонних і комбінованих конструкцій, їх розрахунки на силові та температурні впливи.

Підготував 4 кандидатів технічних наук.

Склад кафедри

Склад кафедры у 2016 р.: доц. Лобяк О.В., доц. Опанасенко О.В., доц. Єгорова І.М., доц. Кравців Л.Б., доц. Ватуля Г.Л., асп. Берестянська А.О., асп. Рожнова М.А., асп. Дериземля С.В., доц. Плугін О.А., інж. Павленко Р.Г., асп. Комагорова С.Д., зав. лаб. Павлюченков М.В., зав. лаб Петренко Д.Г., доц. Галагуря Є.І., доц. Ковальов М.О., доц. Глазунов Ю.В., доц. Петров А.М., доц. Берестянська С.Ю. 

З 2017 р. виконуючим обов'язки завідувача кафедри "Будівельна механіка та гідравліка" є к.т.н., доцент Лобяк О.В.

За роки існування професорсько-викладацьким складом кафедри «Будівельна механіка та гідравліка» здійснено підготовку значної кількості кваліфікованих фахівців, які успішно працюють як на залізницях України та країн СНД, так і на промислових підприємствах, в освітніх та наукових установах.

Відомі випускники кафедри:

Кітов Ю.П. – зав. кафедри «Будівельна механіка» ХІІТ;

Мирошнік М.А. – декан будівельного факультету ХІІТ;

Фесік С.П. – декан, зав. кафедри «Мости та конструкції» ХІІТ;

Бутенко Ю.І. – ректор ХІІКС, заступник міністра будівництва України;

Андрієвський В.Г. – зав. кафедри «Будівельна механіка» ХІІТ;

Ісіков В.М. – декан вечірнього факультету ХІІТ;

Єрмак Є.М. – зав. кафедри «Мости та конструкції» ХІІТ;

Шеренков І.А. – заступник директора з наукової роботи ВОДГЕО, зав. кафедри «Охорона навколишнього середовища» ХДТУБА;

Лозанський В.Р. – директор науково-дослідного інституту охорони вод (ВНІІВО);

Чихладзе Е.Д. – зав. кафедри «Будівельна механіка та гідравліка» УкрДАЗТ.