Кафедри будівельного факультету

Перелік основних дисциплін

Останнє оновлення: Вівторок, 26 листопада 2019, 10:16
table bel 1 copy table bel 2 copy table bel 3 table bel 4 table bel 5 Спеціальність Освітня програма
ГЕОДЕЗІЯ Будівельний І ГЗс 1 та 2 193 Геодезія та землеустрій, (1-ГЗс). Геодезія, землеустрій та кадастр
ГЗс 1 та 2 193 Геодезія та землеустрій, (1-ГЗс). Геодезія, землеустрій та кадастр
Геоінформаційні технології у землеустрої
ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ Управління процесами перевезень І ОМП 2 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-ОМП) Організація міжнародних перевезень
МКТ 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-МКТ) Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
ТСЛ 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-ТСЛ) Транспортний сервіс та логістика
ОПЕД 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-ОПЕД) Організація правової та експедиторської діяльності
ОПУТ 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-ОПУТ) Організація перевезень і управління на транспорті
ОПУТс 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-ОПУТс) Організація перевезень і управління на транспорті
ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ Будівельний І УКЗ+ЗС+БЕС+ПЦБ+УКЗс 1 та 2 273 Залізничний транспорт, (1-УКЗ, УКЗс) Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
273 Залізничний транспорт, (1-ЗС) Залізничні споруди та колійне господарство
192 Будівництво та цивільна інженерія, (1-БЕС) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
192 Будівництво та цивільна інженерія, (1-ПЦБ) Промислове і цивільне будівництво
БЕСс 2 192 Будівництво та цивільна інженерія, (1-БЕСс) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
БКМс 2 133 Галузеве машинобудування, (1-БКМс) Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
НАВЧАЛЬНА ГЕОДЕЗИЧНА ПРАКТИКА Будівельний І БКМс 2 133 Галузеве машинобудування, (І-БКМс) Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
УКЗ+ЗС+БЕС+ПЦБ 273 Залізничний транспорт, (І-УКЗ) Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
273 Залізничний транспорт, (І-ЗС) Залізничні споруди та колійне господарство
192 Будівництво та цивільна інженерія, (1-БЕС) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
192 Будівництво та цивільна інженерія, (1-ПЦБ) Промислове і цивільне будівництво
ГЗс 193 Геодезія та землеустрій, (1-ГЗс). Геодезія, землеустрій та кадастр
ГЗ+ГІС 193 Геодезія та землеустрій, (1-ГЗ, ГІС). Геодезія, землеустрій та кадастр, Геоінформаційні технології у землеустрої
БЕСс 192 Будівництво та цивільна інженерія,(1-БЕСс) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
УКЗс 273 Залізничний транспорт, (1-УКЗс) Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
Управління процесами перевезень І МКТ 2 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-МКТ) Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
ТСЛ+ОПЕД 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-ТСЛ) Транспортний сервіс та логістика
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-ОПЕД) Організація правової та експедиторської діяльності
ОПУТ+ОМП 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-ОПУТ) Організація перевезень і управління на транспорті
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-ОМП) Організація міжнародних перевезень
ОПУТс 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті), (1-ОПУТс) Організація перевезень і управління на транспорті
ЗЕМЛЕУСТРІЙ Будівельний І ГЗс 2 193 Геодезія та землеустрій, (1-ГЗс). Геодезія, землеустрій та кадастр
ТОПОГРАФІЯ Будівельний І ГЗс 2 193 Геодезія та землеустрій, (1-ГЗс). Геодезія, землеустрій та кадастр
ГЗ+ГІС 193 Геодезія та землеустрій, (1-ГЗ, ГІС). Геодезія, землеустрій та кадастр. Геоінформаційні технології у землеустрої
ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ Будівельний ІV ПЦБ 1 192 Будівництво та цивільна інженерія, (4-ПЦБ) Промислове і цивільне будівництво
ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ Будівельний V ЗСм+ПЦБм 1 273 Залізничний транспорт, (5-ЗСм) Залізничні споруди та колійне господарство
192 Будівництво та цивільна інженерія, (5-ПЦБм) Промислове і цивільне будівництво
УКЗм 273 Залізничний транспорт, (6-УКЗм) Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ Будівельний V ЗСм 2 273 Залізничний транспорт, (5-ЗСм) Залізничні споруди та колійне господарство
УКЗм 273 Залізничний транспорт, (6-УКЗм) Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ Будівельний І БЕСс 2 192 Будівництво та цивільна інженерія, (1-БЕСс) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
ІІ ПЦБ 192 Будівництво та цивільна інженерія, (2-ПЦБ) Промислове і цивільне будівництво
І УКЗс 273 Залізничний транспорт, (1-УКЗс) Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
ЗВЕДЕННЯ І МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Будівельний ІІ БЕСс 2 192 Будівництво та цивільна інженерія, (2-БЕСс) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
ПЦБс 192 Будівництво та цивільна інженерія, (2-ПЦБс) Промислове і цивільне будівництво
ІV ПЦБ 192 Будівництво та цивільна інженерія, (4-ПЦБ) Промислове і цивільне будівництво
ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Будівельний ІІ ПЦБс 1 192 Будівництво та цивільна інженерія, (2-ПЦБс) Промислове і цивільне будівництво
ІV ПЦБ 192 Будівництво та цивільна інженерія, (4-ПЦБ) Промислове і цивільне будівництво
ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ Будівельний ІІ УКЗс 2 273 Залізничний транспорт(3-УКЗ, 2-УКЗс) Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
ІІІ УКЗ
ІV ЗС 273 Залізничний транспорт, (ІV-ЗС, ІІІ-ЗСс) Залізничні споруди та колійне господарство
ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РЕМ.-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ Будівельний ІІ ПЦБс 2 192 Будівництво та цивільна інженерія, (2-ПЦБс) Промислове і цивільне будівництво
ІV ПЦБ 192 Будівництво та цивільна інженерія, (4-ПЦБ) Промислове і цивільне будівництво
ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Будівельний ІІІ ПЦБ 2 192 Будівництво та цивільна інженерія, (3-ПЦБ) Промислове і цивільне будівництво
ТЕХНОЛОГІЯ ТА МЕХАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО БУДІВНИЦТВА Будівельний ІІІ УКЗс+БЕСс 1 273 Залізничний транспорт, (3-УКЗс) Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
192 Будівництво та цивільна інженерія, (3-БЕСс) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
ЗСс 273 Залізничний транспорт, (3-ЗСс) Залізничні споруди та колійне господарство
ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА Будівельний ІІІ,ІV ЗС+ЗСс+БЕСс 1 273 Залізничний транспорт, (4-ЗС, 3-ЗСс) Залізничні споруди та колійне господарство
192 Будівництво та цивільна інженерія, (3-БЕСс) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
ПЕРЕД- ДИПЛОМНА ПРАКТИКА Будівельний V ЗСм 2 273 Залізничний транспорт, (5-ЗСм) Залізничні споруди та колійне господарство
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ Будівельний V ЗСм 1 273 Залізничний транспорт, (5-ЗСм) Залізничні споруди та колійне господарство
БЕСм 192 Будівництво та цивільна інженерія, (5-БЕСм) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ Будівельний V ЗСм 1 273 Залізничний транспорт, (5-ЗСм) Залізничні споруди та колійне господарство
БЕСм 192 Будівництво та цивільна інженерія, (5-БЕСм) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
РОЗВИТОК І ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Будівельний V ЗСм 2 273 Залізничний транспорт, (5-ЗСм) Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
УКЗм 273 Залізничний транспорт, (6-УКЗм) Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
ТЕХНОЛОГІЯ, МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ІНЖ.- ТЕХНІЧНЕ СУПРОВ.  БУДІВНИЦТВА Будівельний V ПЦБм 2 192 Будівництво та цивільна інженерія, (5-ПЦБм) Промислове і цивільне будівництво

 

 

Кафедра проводила навчання студентів денної і безвідривної форми навчання з 18 дисциплін у 2018-2019 навчальному році