Кафедри будівельного факультету

Інформація абітурієнта

Останнє оновлення: Вівторок, 22 жовтня 2019, 11:16

ГЕОДЕЗІЯ, ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ

 IA1  IA2
Характеристика програми навчання
Назва та шифр спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
Назва програми

Геодезія, землеустрій та кадастр

Геоінформаційні системи у землеустрої

Рівні вищої освіти Бакалаврський (I)

Час навчання

денна форма навчання

Бакалавр

на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)

Бакалавр

на основі освітнього рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра  (3 роки / 6 семестрів)

Час навчання

заочна форма навчання

Бакалавр

на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)

Бакалавр

на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання є отримання знань, навичок та вмінь, які дозволять самостійно вирішувати складні питання організації землекористування, розробки проектів землеустрою та проектування природоохоронних заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням та охороною земель, використовуючи сучасні інформаційні технології обробки інформації про стан земельних ресурсів та їх використання.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється отриманню глибоких знань в галузі землеустрою та кадастру, а також здатності їхнього застосування для територіального формування, оцінки, реєстрації об'єктів нерухомості та прав на них, їх обліку, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів, включаючи проведення науково-дослідних робіт з даної тематики.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні теоретичних знань, практичних вмінь та науковій підготовці висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі земельних відносин, здатності до самостійної науково-виробничої діяльності в умовах вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, в науково-дослідних установах та підприємствах землевпорядного та геодезичного профілю тощо.

Освітня програма розвиває перспективні напрями розробки проектів і програм в галузі територіального планування, оцінки, реєстрації об'єктів нерухомості та прав на них, їх обліку, планування землекористування та управління в галузі використання земельних ресурсів тощо.

Навчання за програмою надає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

- базові теоретичні знання та практичні навички з організації землекористування, а також аналізу ринку земель та іншої нерухомості;

- базові теоретичні знання та практичні навички з фундаментальних та прикладних досліджень і експериментальних розробок в галузі кадастру нерухомості;

- базові знання та практичні навички з надання консультаційної та практичної допомоги державним та недержавним підприємствам та установам в сфері землеустрою;

- базові знання в галузі надання консультаційних та інженерно-технічних послуг у сфері територіально-просторового планування землекористування;

- формуються поглиблені теоретичні знання та практичні навички з розробки інформаційних та функціональних моделей обробки кадастрових даних в ГІС;

- формуються поглиблені знання систематичного спостереження за станом земельного фонду для прийняття природоохоронних рішень;

- формуються сучасні уявлення про принципи приймання управлінських рішень, спираючись на законодавство, Держстандарти і нормативно-технічну літературу.

- формуються сучасні уявлення про документообіг, державне та міжнародне земельне законодавство;

- здатність використовувати знання, уміння та практичні навички при створенні електронних баз даних про об'єкти кадастрового обліку, забезпечення збереження інформації та організація доступу до інформації в базах даних;

- здатність виконання комплексу геодезичних робіт для встановлення меж земельної ділянки, погодження меж з суміжними землекористувачами, виготовлення кадастрового плану.

Можливості працевлаштування

Відповідно до діючої в Україні КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    ДК 009:2010 випускники, які пройшли атестацію за освітньою програмою мають змогу працювати за наступними спеціальностями:

- науковий співробітник (територіально-просторове планування);

- інженер-проектувальник (розробка землевпорядних проектів планування міст);

- науковий співробітник (топографо-геодезичне забезпечення кадастрових робіт);

- інженер з землевпорядкування та кадастру;

- інженер-дослідник в галузі кадастру.

Додаткова інформація

Протягом навчання студенти приймають участь у науково-дослідницьких роботах (з оплатою праці), що ведуться кафедрою ВПШСГЗ на замовлення Міністерства освіти та науки України, НВП Товариства з обмеженою відповідальністю «Навігаційно-геодезичний центр», Державного підприємства «Український Державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УКРНДПНТВ», Східного державного підприємства геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики «Східгеоінформ», ТОВ НьюCістемсАМ «Міжнародний аеропорт Харків», Інститута «Харківдіпроагроліс».

Протягом навчання студенти проходять геодезичну та геологічну практики на навчальних полігонах УкрДУЗТ та означених вище підприємств.

Випускаюча кафедра: «Вишукування та проектування шляхів сполучення, геодезія та землеустрій».

+38 (057) 730-10-67;

+38 (057) 730-19-56;

rdgm@kart.edu.ua

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, корпус 1, поверх 2, аудиторія 1.205

 IA3

Випускаюча кафедра: «Вишукування та проектування шляхів сполучення, геодезія та землеустрій».

+38 (057) 730-10-67;
+38 (057) 730-19-56;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, корпус 1, поверх 2, аудиторія 1.205

Геодезія та інженерні вишукування Геодезія та інженерні вишукування 2

Геодезія та інженерні вишукування

 

Геодезія та інженерні вишукування 2