Кафедри будівельного факультету

Завідувач кафедри БКВРМ

Останнє оновлення: Середа, 26 червня 2019, 09:09
Воронін Сергій Володимирович
доктор технічних наук, професор

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Біографічні дані:

Рік народження: 1975

У 1998 році закінчив Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет (ХДАДТУ) за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання».

Кандидат технічних наук з 2004 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Озброєння і військова техніка. Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.М. Лисіков.

З 2012 року доцент кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин УкрДУЗТ.

Доктор технічних наук з 2016 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.02 за спеціальністю 05.02.04 – «тертя та зношування в машинах». Тема дисертації: «Трібофізичні основи забезпечення мастильної здатності рідкокристалічних присадок до базових олив». Науковий консультант - д.т.н., проф. Є.М. Лисіков.

Напрямок наукової діяльності: підвищення зносостійкості деталей машин, покращення якості паливо-мастильних матеріалів.

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.820.02. із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» і «Будівельні матеріали та вироби»; член редакційної колегії збірника наукових праць УкрДУЗТ; дійсний член Підйомно-транспортної академії наук України (ПТАНУ); член-кореспондент Транспортної академії України (ТАУ); член Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики України (АС ПГП).

Автор 101 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 12 патентів. Підготував 2 кандидатів технічних наук.

Нагороди та подяки. Нагороджений Почесною грамотою від Генерального директора Укрзалізниці (2015). Кафедра будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин нагороджена в 2015 році Почесною грамотою Генерального директора КП «Харківський метрополітен» за вагомий внесок у розвиток колійного господарства, розробку та впровадження централізованої системи змащення елементів верхньої будови колії під керівництвом Вороніна С.В.

SCOPUS профіль

Вибрані публікації:

1. Лысиков Е.Н. Надмолекулярные структуры жидких смазочных сред и их влияние на износ технических систем [Монография] / Е.Н. Лысиков, В.Б. Косолапов, С.В. Воронин. – Харьков: ЭДЭНА, 2009. – 274 с.

2. Voronin S.V. Increase in resource of slider bearings by means of formation intensification of boundary lubricating layer / S.V. Voronin, I.S. Grunyk, V.V. Tkach // Nauka i studia: Przemysl, 2013. – № 7(75). – p. 18 – 31.

3. Лисіков Є.М. Нанотехнології на залізничному транспорті [Навч. посібник] / Є.М. Лисіков, С.В. Воронін, О.О. Скорик, Д.В. Онопрейчук. – Харків: ДІСА ПЛЮС, 2013. – 212 с.

4. Voronin S.V. The research of tribological characteristics of smectic layer of boundary film / S.V. Voronin, V.O. Stefanov // Проблеми трибології. – 2014. – № 2(72). – С.58-64.

5. Воронін С.В. Лабораторний пристрій для отримання наночасток вуглецю / С.В. Воронін, О.О. Суранов, В.М. Куц // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148. – Ч.1. – С.74-78.

6. Воронін С.В. Наукова діяльність кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин / С.В. Воронін, Є.П. Коренко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148. – Ч.1. – С.5-17.

7. Воронин С.В. Влияние электрического и магнитного поля на механизм действия присадок к маслам / С.В. Воронин, А.В. Дунаев // Трение и износ. – 2015. – Т.36. –  № 1. – С.41-49.

8. Воронін С.В Розробка трібофізичних основ мастильної здатності рідкокристалічних присадок до базових олив / С.В. Воронін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – T. 3, N 7(75). – С. 53-57.

9. Voronin S.V. Determination of rational roughnes of the side surface of the rail top in curved sections of the underground railway track / S. Voronin, O. Skoryk, Y. Korostelov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 4, № 1(82), 2016. – p. 11-17.

10. Воронин С.В. Повышение активности поверхностей трения в режиме граничной смазки / С.В. Воронин, А.В. Дунаев, Д.Н. Любимов // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт.-2016.-№ 5.-С. 24-31.

11. Voronin S.V. The influence of external field on the lubricity of mineral oil for railway transport / S. Voronin, P. Konovalov, I. Safoniuk, O. Kebko // Transbud – 2017. – MATEC Web of Conferences 116, 03004 (2017).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

                 Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Машини для земляних робіт 133/ бакалавр
2 Основи трібології та тріботехніки 133/ магістр
3 Основи нанотехнологій 133 / магістр